INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme:

Osobní údaje, které může Animánie z.s. zpracovávat i bez souhlasu zákazníka z titulu plnění smlouvy a zákonných povinností kontrolovat návštěvníky vzhledem k přístupnosti audiovizuálního díla, vedení účetnictví a daňových povinností, a z titulu oprávněného zájmu zpracovatele na ochraně majetku, zjišťování obsazenosti a výběru filmů: identifikační údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zákazníka (jméno, příjmení, datum narození, fotografie, adresa bydliště); kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt se zákazníkem a využívání přihlašovacího systému festivalu registrace.animanie.cz (klientem uvedená e-mailová adresa, dále pak kontaktní adresa, číslo telefonu); údaje o využívání služeb - záznamy o přihlášení a změnách na daném uživatelském účtu.

Kdo informace shromažďuje a zpracovává?

Animánie z.s., Úslavská 437/9, 326 00 Plzeň, IČ: 02157306, info@animanie.cz

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje?

pomocí tohoto přihlašovacího formuláře pro filmaře, kteří přihlašují nový film na festival; z osobní nebo mailové komunikace přímo s autory, nebo přihlašovateli; z formuláře na www.filmfreeway.com

K jakým účelům osobní údaje sbíráme, zpracováváme a využíváme?

Pro účely související s návštěvou festivalu pro daného hosta / návštěvníka (akreditace, ubytování, doprava, další služby) a pobytem na festivaluv, vyúčtování dotací, kontakt se zákazníkem, rozesílání informací a newsletterů.

Na jakou dobu údaje sbíráme?

5 let od získání údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám náleží tato práva:

právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává, právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování, právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů. V případě jakýkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Akceptovat a pokračovat

Animánie z.s.

Adresa

Animánie z.s.

Moving Station

Koperníkova 56

Jižní Předměstí

301 00 Plzeň

Fakturační údaje

Animánie z.s.

IČO: 02157306

Úslavská 437/9

Východní Předměstí

326 00 Plzeň

InstagramInstagramInstagram

Lenka Fránová

ředitelka festivalu

franova@animanie.cz

+420 607 859 924

Alena Čadová

produkční

cadova@animanie.cz

+420 739 983 722‬

Daniela Vítová

PR koordinátorka

vitova@animanie.cz

+420 603 736 159

Jakub Hora

předseda spolku Animánie

hora@animanie.cz

+420 737 121 302