Aktuality

Jak je to s opatřeními a vstupem na festival?

Festival Animánie se řídí aktuálními opatřeními. Děláme vše proto, aby odbavení návštěvníků filmů, dílen i herny běželo jako po drátkách.

  • u vstupu do budovy budete požádáni o prokázání bezinfekčnosti 
  • v případě nouze si lze provést test na místě
  • zkontrolovaní návštěvníci obdrží náramek, kterým se prokáží při vstupu na film nebo dílnu
  • uvnitř budovy je nezbytné mít po celou dobu řádně nasazený respirátor
  • k dispozici vám bude dezinfekce na ruce

Pravidelně pro vás větráme a dezinfikujeme promítací sály, dílny i společné prostory. Náš clean team dbá o dezinfekci klik, madel a všech dotykových ploch. Děkujeme, že spolu s námi důsledně dodržujete nařízená opatření.

Zpět